Stichting

voorzitter Arend Grit
secretaris Marieke Varekamp
penningmeester Lisette Koperdraat
lid Mireille Schapelhouman
lid Lucy Mulder
lid Marcel van der Heide
lid Ad Wagemakers