Stichting

Funcie Aandachtsgebied Naam
Voorzitter Verkeersregelaars, Speulersplekkie Marieke Varekamp a.i.
Secretaris   Marieke Varekamp
Penningmeester   Lisette Koperdraat
Lid PR Caroline Zethoven
Lid Kiosk Lucy Mulder
Lid Vertegenwoordiger spelers, Grime, Souffleurs, Lief & Leed Marcel van der Heide
Lid Beheer theater, Klus- en bouwgroep Ad Wagemakers
Lid Techniek Alfred Gritter